ԲՆԱԿԱՐԱՆ 234

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 234 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 15 107.8 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ ԽՈՀԱՆՈՑ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 m² 25,6 m² 16.9  m² 19,2 m² 19,3 m² 5,6 m² 3,6 m² 4,6 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 236

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 236 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 15 70.3 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 6,4 m² 25.5 m² 16,2  m² 12 m² 5,3 m² 2,5 m² 2,4 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 235

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 235 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 15 115.4 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 11,3 m² 36 m² 18 m² 17,1 m² 16,8 m² 4,6 m² 3.6 m² 5,8 m² 2,2 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 231

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 231 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 15 107.8 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ ԽՈՀԱՆՈՑ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 m² 25,6 m² 16.9  m² 19,2 m² 19,3 m² 5,6 m² 3,6 m² 4,6 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 233

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 233 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 14 70.3 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 6,4 m² 25.5 m² 16,2  m² 12 m² 5,3 m² 2,5 m² 2,4 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 232

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 232 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 14 115.5 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 11,3 m² 36 m² 18 m² 17,1 m² 16,8 m² 4,7 m² 3.6 m² 5,8 m² 2,2 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 231

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 231 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 14 107.8 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ     ԽՈՀԱՆՈՑ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 m² 25,6 m² 16.9  m² 19,2 m² 19,3 m² 5,6 m² 3,6 m² 4,6 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 230

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 230 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 13 70.5 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 6,4 m² 25.7 m² 16,2  m² 12 m² 5,3 m² 2,5 m² 2,4 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 229

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 229 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 13 115.8 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ԽՈՀ․/ՀՅՈՒՐԱՍԵՆ․ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 11,3 m² 36,2 m² 18 m² 17,1 m² 16,8 m² 4,8 m² 3.6 m² 5,8 m² 2,2 m²

ԲՆԱԿԱՐԱՆ 228

V-ՄՈՒՏՔ ԲՆԱԿԱՐԱՆ 228 ՄՈՒՏՔ ՀԱՐԿ ՄԱԿԵՐԵՍ 5 13 108,1 m² ՀԱՄԱՐ 1 2 3 4 5 6 7 8 ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՆՑՔ ՀՅՈՒՐԱՍԵՆՅԱԿ ԽՈՀԱՆՈՑ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ ՆՆՋԱՍԵՆՅԱԿ Ս/Հ Ս/Հ ՊԱՏՇԳԱՄԲ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 m² 25,6 m² 17  m² 19,2 m² 19,3 m² 5,7 m² 3,7 m² 4,6 m²