«ՌԱԴԻՈԻԶՈՏՈՊՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» (ՓԲԸ)

«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն»-ը միակն է ՀՀ-ում, որտեղ կատարվում է պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիկ հետազոտություն՝ համակցված համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետ (ՊԷՏ/ՀՏ), FDG ռադիոակտիվ նյութով։ Պոզիտրոն-էմիսիոն տոմոգրաֆիկ մեթոդը, համակցված համակարգչային տոմոգրաֆիայի հետ (ՊԷՏ/ՀՏ), լայնորեն կիրառվում է ժամանակակից ուռուցքաբանության մեջ և հնարավորություն է տալիս բժշկին վաղ ախտորոշելու առկա նորագոյացությունը, գնահատելու ուռուցքային հիվանդության տարածվածությունը, գտնելու առաջնային օջախը, տարբերակելու բարորակ և չարորակ նորագոյացությունները և գնահատելու բուժման արդյունավետությունը։